Gyakornok alkalmazása a MOBIL-PACK Bt.-nél

A MOBIL-PACK Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató BT. a „Gyakornok alkalmazása a MOBIL-PACK Bt.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2018-02723 azonosítószámú pályázata során 4.425.500.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A projekt keretében 1 fő pályakezdő foglalkoztatására került sor a cég egri székhelyén.

A felvett gyakornok idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző munkakörben került foglalkoztatásra 2018. május 01. és 2019. január 31. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornok bér és járulékköltségeihez, valamint eszközbeszerzésre használtuk fel. A projekt megvalósítása során 1 szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a gyakornok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az Egri Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott gyakornok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatát, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősíti a vállalatunkat.

A gyakornok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezte a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt eredményeként 1 fő gyakornok, valamint 1 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatal elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatal valódi munkatapasztalatot szerezhetett, ezáltal javult foglalkoztathatósága és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyei.

A projektet 2018.05.01-én kezdtük, a projekt fizikai befejezésére 2019.01.31-én került sor.